02:45 06/03/ | Hạng Nhất Anh

Leeds United

Leeds United

1.03 * 1.5 * 0.87 (Châu Á)

1.35 / 5.00 / 7.20 (Châu Âu)

0.99 * 3 * 0.88 (Tài Xỉu)

Stoke City

02:45 06/03/ | Hạng Nhất Anh

Sunderland

Sunderland

0.89 * -0.75 * 1.01 (Châu Á)

4.00 / 3.70 / 1.78 (Châu Âu)

0.87 * 2.5 * 1.00 (Tài Xỉu)

Leicester City

03:00 06/03/ | UEFA Champions League

Real Sociedad

Real Sociedad

0.89 * 0 * 1.01 (Châu Á)

2.54 / 3.40 / 2.80 (Châu Âu)

0.94 * 2.5 * 0.94 (Tài Xỉu)

Paris Saint Germain